corporationsgeopolityka  Piotr Zarach

Kryzys, zapoczątkowany w 2007 r. przez zawirowania na rynku finansowym w USA, przybiera coraz to nowsze formy. Początkowy kryzys finansowy, przeszedł w kryzys gospodarczy, aby następnie stać się kryzysem społecznym i politycznym. W 2013 roku, gospodarka światowa znalazła się w sytuacji, w której nie ma realnej możliwości osiągnięcia odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji. Powoduje to zamrażanie kapitału na kontach bankowych, przyczyniając się do pogłębienia stanu marazmu. 

Dział: Analizy