poniedziałek, 03 wrzesień 2012 10:14

Niezaangażowany Azerbejdżan?

 Mammadjarow

  Info ECAG

Azerbejdżan (oraz Fidżi) przystąpiły do Ruchu Państw Niezaangażowanych na zakończonej właśnie XVI Konferencji NAM w Teheranie.

Dział: Azerbejdżan