Bartłomiej Królikowski

euflag

Bartłomiej Królikowski

Państwa określane eufemistycznie jako „twarde jądro” Unii Europejskiej prowadzą geopolityczną ofensywę. Wskazują na nowe rozwiązania, zmiany w strukturze organizacyjnej zjednoczonej Europy. Federacja przedstawiana jest jako kolejny, naturalny krok ku realizacji wspólnych interesów. Coraz bardziej jednak interesy te są w rzeczywistości interesami jedynie najsilniejszych.