Andrzej Trojanowski

toaz  dr Andrzej Trojanowski

Powołanie Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej miało stać się najpoważniejszym do tej pory krokiem w kierunku realnej integracji przestrzeni poradzieckiej, będąc jednocześnie odpowiedzią na procesy integracyjne zachodzące w Europie i powstawanie regionalnych bloków w innych regionach świata. W obliczu poważnego kryzysu Unii Europejskiej, niektórzy uznawali nawet, że ta nowa formuła integracyjna może stać się w perspektywie motorem kontynentalnej integracji gospodarczej.